Gedachtengangen van kunstenaars met een beperking

Jan Knops

Een beperking hoeft niet altijd beperkend te zijn

Publicatie (2017).  In een afgescheiden ruimte van een groot atelier zitten wij aan een klein tafeltje, kunstenaars met een beperking en ik, de interviewer. Het is maart en koud in de onverwarmde ruimte. Wij houden onze jassen aan en steken de koppen bij elkaar voor een goed gesprek.

In een zestal gesprekken geven zeven kunstenaars met een beperking antwoord op mijn filosofische vragen. Zij hebben betrekking op hun werk als kunstenaar. Samen denken wij onder andere na over vragen als: Wanneer is iemand een kunstenaar? Wat is een beperking? Wanneer is een kunstwerk af? of Wat is verbeelding?

Gedachtengangen002.jpg

Gespannen, niet wetende wat van hen wordt verwacht, starten zij het gesprek. Een concrete ervaring is meestal uitgangspunt. Die vertrouwdheid met het concrete stelt hen gerust en opent hun gedachten.

Naar verloop van tijd laten zij hun gedachten de vrije loop. Zij geven zonder remmingen, associatief, soms van de hak op de tak springend dan weer volgens de logica antwoorden op vragen. Onverbloemd gaan de kunstenaars met elkaar in dialoog. Al pratend en gestuurd door de vragen leggen zij een weg af van het concrete naar het abstracte, het filosofisch denkniveau.

Zij luisteren naar elkaar, argumenteren, confronteren en hebben respect voor elkaars mening. Zij zijn sensitief en hebben een hoog empathisch vermogen. Tegelijkertijd zeggen zij wat ze denken.

De dialogen, die uit de gesprekken voortvloeien, kenmerken zich door een oorspronkelijke en soms naïeve manier van denken. Zij werpen een andere blik op de werkelijkheid. Het is een blik die sterk tot de verbeelding spreekt.

Een beperking hoeft niet altijd beperkend te zijn.

Jan Knops

Gedachtengangen005!.jpg

Bewerking van gesprekken gehouden met Isabelle Lecluyse, Mieke Vanhessche, Thomas Baert, Laurence Demets, Geert Dons, Lindsey Mervylde en André Wostijn in maart en april 2016.
Interview en bewerking: Jan Knops

Colofon:
Gedachtengangen
Een initiatief van Initia vzw en vzw Wit.h

© Jan Knops

Verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling 1000 PATRONEN
08/10 – 05/11/2017 in Texture Kortrijk.
1000 PATRONEN is een productie van vzw Wit.h en Texture onder begeleiding van het team van Wit.h: Bart Vandevijvere, Luc Vandierendonck en Els Vermeersch

Eindredactie, interview en bewerking: Jan Knops
Grafisch ontwerp en productie: Inge Ketelers
Lettertype: Thesaurus: ontwerp Fermin Guerrero

ISBN: 9789492574039
Wettelijk Depot: 
www.initia.be
www.vzwwith.org
www.ingeketelers.be

Presentatie
Gedachtengangen van kunstenaars met een beperking / 1000 Patronen
Kortrijk, Texture museum
8 oktober – 5 november 2017