Copyright Jan Knops

Copyright Jan Knops

Initia is een projectorganisatie voor hedendaagse kunst en praktische filosofie. Van bij de oprichting in 1999 heeft Initia de keuze gemaakt om initiërend en projectmatig te werken. Onafhankelijk en vanuit een pluralistisch perspectief speelt Initia in op thema’s, tendensen en ontwikkelingen.

In overleg met kunstenaars, praktisch filosofen en andere betrokkenen ontwikkelt Initia artistieke projecten die resulteren in een presentatie en/of een publicatie.

Initia werkt samen met hedendaagse kunstenaars die affiniteit hebben met de thematische en de participatieve werkwijze van Initia. Daarbij wordt de autonomie van de kunstenaar ten volle gerespecteerd.

Le goût est le grand ennemy de l’art
— (Marcel Duchamps)

Initia is een flexibele organisatie. De grootte van het project bepaalt de grootte van de organisatie. Tijdens de duur van het project zijn kunstenaars en/of praktisch filosofen ‘in dienst’ van het project.

Initia stimuleert het onderzoek en het experiment en tracht een intellectuele ruimte te scheppen om de werkelijkheid beter te vatten, te begrijpen en te verklaren.

Initia stelt vooroordelen in vraag en wil een kritisch bewustzijn op gang brengen zowel wat het persoonlijke als het maatschappelijke betreft.

Jan Knops is oprichter van Initia en artistiek en zakelijk leider. Als curator en praktisch filosoof heeft hij verschillende artistieke en filosofische projecten gecoördineerd.

Hoe nadrukkelijker een beeld de werkelijkheid wil imiteren, hoe minder die werkelijkheid tot leven komt