Ik weet niet waarom

Cuny Janssen, Jan Knops en Inge Duytschaever

In de kwetsuur ligt de afstand en het wantrouwen opgeslagen.

Het boek ‘Ik weet niet WAAROM’ is het resultaat van een ontmoeting met bijzondere kinderen en jongeren die leven in een bijzondere context. De ontmoeting heeft betrekking op 33 kinderen die vanwege hun problematische opvoedingssituatie verblijven in opvanghuizen van SOS Kinderdorpen in België. Het jongste kind is 6 jaar en het oudste kind is 17 jaar oud.

Ikweetnietwaarom008!.jpg

Hoe ontmoet je kinderen en meer bepaald hoe ontmoet je ‘gekwetste’ kinderen? Geen gemakkelijke opgave omdat in de kwetsuur de afstand en het wantrouwen opgeslagen liggen. Echter in contact en zeker in contact dat op respect is gebaseerd, overwint uiteindelijk de nieuwsgierigheid. De nieuwsgierigheid naar de ander is van vitaal belang om jezelf te leren kennen en je verder op weg te helpen.

De kinderen waren geïnteresseerd in ons, zij wilden ons leren kennen. Wie waren wij en wat kwamen wij doen? Het gesprek dat naar aanleiding van die vragen ontstond ging aanvankelijk over faits divers. Door de inbreng van onze vragen veranderde het gesprek in een filosofische dialoog.

Ikweetnietwaarom003.jpg

Wij structureerden de gesprekken en filosofeerden met de kinderen in vier verschillende leeftijdsgroepen (8, 11, 13 en 16 jarigen) over familie, vriendschap, liefde en geluk. De gesprekken werden opgenomen en vervolgens uitgeschreven. Na bestudering van dit materiaal werden de filosofische dialogen met de 11 jarigen integraal als basismateriaal geselecteerd. De onverbloemde reflecties van deze leeftijdsgroep zijn een mooie mix van ontwakend denken en kinderlijke naïviteit die boeiend, creatief en representatief is voor de kinderen en hun context in de SOS Kinderdorpen.

De filosofische dialogen hebben wij getransformeerd in monologen. Op die manier wordt in het boek de ontmoeting met de kinderen gepersonifieerd en de impact versterkt. In de monologen komt de soms rauwe werkelijkheid van de kinderen expliciet tot uiting. Zij zijn er behalve een getuigenis eerder een betekenisgeving van. Een betekenisgeving die vooral de kracht toont van sterke personen die deze kinderen zijn.

Jan Knops, Inge Duytschaever

Ikweetnietwaarom015!.jpg

Credits
Fotografie: Cuny Janssen
Tekstbijdrage van Jan Knops, Inge Duytschaever, Nicolina Jorissen
Edities: Nederlands / Frans / Engels - Uitgever: Initia vzw - Brussel 2012
ISBN-NUMMER : 9789077905050 - Wettelijk Depot: D/2012/10494/1

Presentatie
Ik weet niet waarom / je ne sais pas pourquoi,
Jan Knops, Cuny Janssen, Inge Duytschaever
Bozar, 4 mei – 15 juni 2012, Brussel