Onderweg stilstaan

Jan Knops, Jacoba De Zwaef en Miko Veldkamp

Een vragende filosofische houding corrigeert de nonchalante blik op de werkelijkheid

Publicatie (2016). Filosoferen met kinderen en jongeren – 33 anekdotes en 11 schilderijen.
Je bent onderweg. Je maakt iets mee. Je staat er bij stil. Je denkt erover na.

Ieder mens is onderweg. Van de ene plaats naar de andere. Van het begin van zijn leven tot aan het einde. Of is onderweg in gedachten. Ieder mens staat stil, vraagt zich af wie hij is, waar hij vandaan komt en waar hij naar toe gaat. Met dit boek sluiten we aan bij de gewoonte van de mens om te denken over wat je doet en waarom je iets doet.

OnderwegStilstaan003!.jpg

Anekdotes, ogenschijnlijk futiele gebeurtenissen, helpen daarbij. Ze dwingen je ongemerkt over de kleine en grote vragen van het leven na te denken. Voorwaarde is wel dat je jezelf ervoor openstelt. Gebeurtenissen dienen zich namelijk spontaan aan. Je kan ze niet ontlopen. Je botst er op. In de mate dat je je open opstelt, neem je ze waar en dringen ze tot je door.

Wanneer je iets langer bij een anekdote stilstaat openen zich de vragen, die er impliciet in vervat zitten, bijna als vanzelf. De vragen die filosofisch van aard zijn, filter je eruit. Zij stellen vanzelfsprekendheden in vraag en scherpen je geest. In die hoedanigheid ontwrichten ze even je leven en zetten het op zijn kop.

Reflecteren naar aanleiding van een anekdote maakt je bewuster van je handelen. De toepasbaarheid van praktische filosofie in het gebruik van alledag wordt duidelijk. Een vragende filosofische houding corrigeert de nonchalante blik op de werkelijkheid.

Niet alleen het woord ook het beeld kan ons tot nadenken stemmen. In het boek hebben wij elf schilderijen van Miko Veldkamp opgenomen die hij speciaal voor dit boek heeft gemaakt. Zijn poëtische schilderijen roepen op een andere manier vragen op dan de anekdotes.

Jan Knops

OnderwegStilstaan002!.jpg