Peinzen

49 Filosofische vragen voor kinderen
Jan Knops (red), Richard Anthone, Eddie Janssens en Steven Vervoort

Ik weet dat ik niets weet
— Socrates

Publicatie (2006). 

Vele onderwerpen uit ons alledaagse leven vinden wij niet de moeite waard om over na te denken. Wij zijn er zo vertrouwd mee dat wij ons geen vragen meer stellen vooral omdat wij menen het antwoord al te kennen. Wij hebben de werkelijkheid in gedeeld in categorieën en ons daarmee een bepaalde zekerheid gegeven. Volgens die orde kijken wij naar de werkelijkheid. Wanneer kinderen ons over die orde bevragen staan wij vaak met de mondvol tanden. Zij stellen de zogenaamde vanzelfsprekendheden in vraag. Maar al te vaak worden wij lastig van die ‘waarom’ vragen. Liever blijven wij ons nestelen in de zekerheid van het weten dan in de onzekerheid van het niet weten. Hoewel volgens Socrates enkel deze laatste houding tot inzichtelijke kennis kan leiden.

Wij, de samenstellers van Peinzen, willen de onderzoekende, nieuwsgierige en vragende houding van kinderen respecteren. Aan de hand van het lesmateriaal dat wij in Peinzen hebben opgenomen willen wij kinderen stimuleren om te filosoferen. Wij willen hen de gelegenheid bieden om na te denken over geluk, over vriendschap, over de dood en over vele andere meestal levensbeschouwelijke onderwerpen.

Peinzen002.jpg

Jan Knops (red)
Richard Anthone, Eddie Janssens en Steven Vervoort
Nederlands
Uitgever Acco, Leuven / Den Haag eerste druk 2006, tweede druk 2009
ISBN 90-334-5941-8