Poor being Poor 

Wim Cuyvers

De publieke ruimte kan worden afgelezen aan de hand van behoeftigen en afval

Begin 2009 legde Jan Knops, artistiek leider van Initia vzw (een organisatie die projecten ontwikkelt en uitvoert op het terrein van de hedendaagse beeldende kunst en praktische filosofie) de laatste hand aan een project over armoede in Antwerpen, België. Hij wilde de problematiek van armoede vanuit een niet conventioneel perspectief benaderen; één van de sleutelvragen was in hoeverre verandering van context van invloed is op menselijk denken en handelen en dan specifiek voor mensen in armoede.

Tijdens zijn prospectie van kunstenaars bezocht hij in café Daringman in Brussel in het kader van ‘De avonden in de Daringman’ van Etablissement d’en face, een presentatie van W.C. getiteld ‘Het huis van de Consumisten’. Daar besloot hij om W.C. uit te nodigen om deel te nemen aan het project.

Poorbeingpoor007!.jpg

Tussen het Centraal Station en het Sint Jansplein in Antwerpen bewegen zich uitzonderlijk veel daklozen en verslaafden. Via straathoekwerkers van het Activeringsteam van Free Clinic vzw werd met hen contact gelegd. Een selecte groep werd bereid gevonden om aan het project deel te nemen. Deze groep Antwerpse ‘armen’ / behoeftigen werd uitgenodigd hun eigen context te verlaten en af te reizen naar Saint Claude in Franrijk. Le Montavoix is een beboste bergflank in de Franse Jura vlak bij Saint-Claude, W.C. werkt er als forestier, wat door hem wordt opgevat als bosloper/doler, en verbouwt er een leegstaand gebouwtje tot een refuge. De refuge beschouwt hij als het meest publieke gebouw en het bos bij de stad als één van de meest actuele publieke ruimtes. W.C. vindt publieke ruimte, zoals hij die eerder definieerde, onder andere in de Witte Raaf n° 128 juli –augustus 2007, van essentieel belang. De publieke ruimte kan worden afgelezen aan de hand van indicatoren als behoeftigen en afval. Hij ziet met lede ogen aan dat dit soort ruimte als maar meer verdwijnt. Hij is immers overtuigd van het feit dat we allemaal behoeftig zijn en allemaal nood hebben aan publieke ruimte.

Op 20 juni 2010 kwamen de gasten, vier mannen, één vrouw en drie honden uit Antwerpen aan op Le Montavoix. In de refuge waar ze verbleven, is geen comfort, geen stromend water en geen elektriciteit. Zij bleven er een week samen met W.C.

W.C. en zijn gasten kwamen overeen dat ze zouden werken als een filmcrew waarin cameraman, lichttechnicus, geluidstechnicus, director, regisseurs en acteurs samenwerken en dat de gasten de acteurs zouden zijn van hun eigen rol. Het stond echter op voorhand vast dat er geen film zou gemaakt worden. Wat dan wel was op dat ogenblik nog niet duidelijk.

Samen maakten ze verschillende wandelingen door het brute karstlandschap, verfristen ze zich aan de watervallen, kookten, aten en dronken aan de grote houten tafel, staarden in het houtvuur.

Na een week verlieten de gasten Le Montavoix weer. W.C. bleef achter en begon drie maanden later aan een tekst te schrijven. Hij bediende zich enkel van zinnen die hij gedurende het verblijf van de gasten op Montavoix zo vaak gehoord had of die hem zo getroffen hadden, dat hij ze blijkbaar niet had kunnen vergeten. De zinnen waren door de gasten in het Antwerps dialect gesproken en zo hadden ze weerklonken in zijn hoofd. Hij schreef het dialect, dat hij zelf niet spreekt, zo goed mogelijk fonetisch neer. Met die onbedoeld in zijn hoofd geregistreerde frasen, met die gereduceerde taal construeerde hij POOR BEING POOR, een verhaal dat de vorm van een theatertekst aannam.


Colofon
Uitgever: Initia vzw, Blaesstraat nr. 261, 1000 Brussel, België
Engels / Antwerpsdialect
Vertaling: Taal-Ad-Visie, 8200 Brugge, België
Drukkerij: Die Keure NV, Kleine Pathoekeweg nr. 3, 8000 Brugge, België
ISBN: 9789077905005 - Legal deposit: D/2011/10494/5

This publication is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Dank aan de deelnemers P., Ba., B., J., I., S., Q en D en aan Kristiaan Borret, stadsbouwmeester Antwerpen, Beursschouwburg, Free Clinic vzw, Activering Harde Kern Druggebruikers.

Tekst: Wim Cuyvers
Uitgever: Initia vzw - Brussel 2011
ISBN 9789077905005
Funding: Kunsten en Erfgoed

Credits
Poor being Poor,
Wim Cuyvers
De Coninckplein, publieke ruimte Antwerpen, 7 mei 2011